Ochrana dat

Respektujeme soukromí všech osob, které se registrují na webové stránce paidwings nebo tuto navštíví a/nebo využijí námi prostřednictvím webové stránky paidwings poskytované služby („služby paidwings“) a snažíme se poskytovat bezpečné online zážitky.


1 ÚČEL TOHOTO PROHLÁŠENÍ

Toto prohlášené o ochraně osobních údajů vysvětluje náš přístup k zacházení s jakýmikoliv osobními údaji, které nám můžete poskytnout v souvislosti s použitím služby paidwings (nebo které mohou být shromážděny Vaším prostřednictvím). Dále jsou v tomto prohlášení uvedena Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společnostípaidwings. Pro další informace klikněte prosím zde.


2 KDO JSME A CO DĚLÁME

Službu paidwings provozuje Paidwings AG („paidwings“). Mezi hlavní aktivity této společnosti patří provozování centralizované platformy pro síť on-line seznamovacích stránek, která uživatelům umožňuje vytvářet vlastní seznamovací profily a kontaktovat ostatní uživatele platformy nebo jiných platforem, které provozujeme. Vezměte prosím na vědomí, že seznamovací profil, který na seznamkaprostarsi.com vytvoříte, je také veřejně přístupný pro uživatele našich dalších platforem. Pro další informace klikněte prosím zde.


3 JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Máte-li otázky k ustanovením o ochraně osobních údajů nebo chcete-li uplatnit svoje práva, neváhejte nás, prosím, kontaktovat. Můžete se kdykoli obrátit přímo na provozovatele, např. písemně na adresu uvedenou v impresu. K dispozici je Vám navíc provozovatelův zmocněnec k ochraně osobních údajů: advokát Daniel Raimer z kanceláře Daniel Raimer v Düsseldorfu. Kontakt naleznete v jeho impresu. Zástupcem provozovatele v EU je paní sídlící v Düsseldorfu, SRN. Zástupce lze kontaktovat přímo emailem na . Tento je vedle provozovatele příslušný ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů dle GDPR. Prosím, mějte na paměti, že zástupce a jeho kontaktní email je k dispozici pouze pro otázky týkající se GDPR. Všechny ostatní dotazy (např. výpovědi, Feedback k našemu produktu apod.) NEBUDOU našim zástupcem zpracovány. V těchto případech se, prosím, obraťte na náš zákaznický servis přes support@datingcustomercare.com.


4 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK TO DĚLÁME

Vaše osobní údaje shromažďujeme především proto, abychom Vám umožnili osobní zkušenosti a mohli poskytovat služby a funkce, které nejlépe vyhovují Vašim potřebám. Z tohoto důvodu mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány následujícími způsoby:

→ Informace, které nám dobrovolně poskytnete. Pro další informace klikněte prosím zde.

→ Informace, které shromažďujeme Vaším používáním služby paidwings. Pro další informace klikněte prosím zde.


5 JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje, abychom mohli efektivně obstarávat služby paidwings a Vám poskytovat co nejlepší servis. Vaše osobní údaje můžeme používat zejména pro následující účely:

→ Poskytování služby paidwings. Pro další informace klikněte prosím zde.

→ Správa služby. Pro další informace klikněte prosím zde.

→ Analýza údajů uživatelů. Pro další informace klikněte prosím zde.

→ Interní ukládání datových záznamů a dodržování právních předpisů. Pro další informace klikněte prosím zde

→ Přímý prodej třetími stranami. Pro další informace klikněte prosím zde.

→ Předání údajů do zpracovatelůmtřetích stran. Pro další informace klikněte prosím zde.

→ Předání údajů profesionálním poradcům a potenciálním kupujícím. Pro další informace klikněte prosím zde.


6 JAK ZÍSKÁME VÁŠ SOUHLAS

Pokud naše používání Vašich osobních údajů vyžaduje Váš souhlas, můžete nám dát svůj souhlas následujícími způsoby:

• podle pokynů, které Vám poskytneme, když shromažďujeme Vaše osobní údaje; nebo

• prostřednictvím zprávy pro paidwings e-mailem na v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedené kontaktní údaje.


7 POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Vezměte prosím na vědomí, že služba paidwings může používat určité soubory cookie, pixely, majáky, log soubory a další technologie. Přečtěte si prosím naši směrnici pro soubory cookie, abyste se dozvěděli více o námi používaných souborech a jejich používání a mazání.


8 ODKAZY NA TŘETÍ STRANY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Služba paidwings může obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nepoužije, pokud používáte odkaz, abyste se dostali z paidwings na jinou webovou stránku nebo pokud požadujete službu třetí strany. Pro další informace klikněte prosím zde.


9 PŘENOS DAT MIMO EHP

V současné době nepřenášíme Vaše osobní údaje mimo EHP.


10 JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDÁME

Vaše osobní údaje uchováváme jen tak dlouho, jak je to bezpodmínečně nutné:

E-mailové adresy a osobní údaje shromážděné v souvislosti s registrací k odběru newsletteru uchováváme až do okamžiku, kdy obdržíme odvolání souhlasu.

Údaje související se smlouvou uchováváme až do ukončení smlouvy (včetně zaplacení všech neuhrazených pohledávek).

Ostatní údaje shromážděné například v rámci bezplatného přihlášení vymažeme po 60 dnech nečinnosti, pokud zákonné předpisy nestanoví jinak.


11 DŮVĚRNOST A BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Snažíme se uchovat osobní údaje, které nám poskytnete, v bezpečí a přijmeme přiměřená opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo změnou. Pro další informace klikněte prosím zde.


12 PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM A VAŠE OSTATNÍ PRÁVA

V souvislosti s námi uloženými osobními údaji Vám přísluší následující práva:

• Vaše právo přístupu. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo na opravu. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo na smazání. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo na omezení zpracování. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo na přenos dat. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo na námitku. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše práva týkající se automatizovaných rozhodovacích procesů a profilování. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo odvolat Váš souhlas. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo na podání stížnosti k dozírajícím úřadům. Pro další informace klikněte prosím zde.


13 ZMĚNA TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo na příležitostné změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pro další informace klikněte prosím zde.


Stav duben 2018